Main office / Stokke

Er du vår nye produksjonselektriker ?

Vil du bidra til en grønnere fremtid? Gjennom innovativ teknologi og moderne løsninger jobber vi for å løse et av de største hindrene for det voksende elbilmarkedet – rask utvidelse av ladeinfrastruktur. Vi tilbyr batteriløsninger som avlaster strømnettet, samtidig som vi reduserer både kostnad og utbyggingstid med opptil 50%. 

 

I Elywhere er det viktig at våre kollegaer er åpne, løsningsorienterte og innovative. Vi er et ungt selskap i et dynamisk og raskt voksende marked, så hos oss er det viktig å ha kollegaer som er positive, engasjerte – rett og slett JA-mennesker! 

 

Stillingen 

Har du interesse for elbillading og batteriteknologi? Vi søker en ny kollega som vil bli med på vår unike reise i et av de raskest voksende markedene i verden. 

 

Som Elektriker vil du bistå dine kollegaer i montering, kvalitetssikring og videreutvikling av våre produkter. Vi er et ungt og raskt voksende selskap, og det er derfor svært viktig at man ikke bare selv er ryddig og strukturert, men også bidrar til at arbeidsområder, logistikk og prosedyrer holder gode standarder. 

 

Hva vi kan tilby: 

 

 • Konkurransedyktige betingelser 

 • En spennende og unik reise 

 • Jobb med innovativ teknologi i et raskt voksende marked 

 • Løse reelle problemstillinger rundt hurtiglading og utbygging 

 • Mulighet for både personlig og profesjonell vekst 

 • Kantineordning 

 • God pensjonsordning 

 

Hva vi forventer: 

 

 • Du bor i Vestfold, Telemark eller Buskerud og omegn 

 • Løsningsorienterte og innovative ansatte 

 • JA-mennesker 

 • Du er strukturert og ryddig 

 • Du er en person som trives med læring og utvikling 

 • Du finner glede og stolthet i arbeidet ditt 

 • Ryddig og kvalitetsfokusert 

 • Du er et godt medmenneske og en trivelig kollega 

 

Krav: 

 

 • Fagbrev innen elektro 

 • Erfaring innen elektrofaget 

 • Du snakker norsk (muntlig og skriftlig), og behersker engelsk godt (skriftlig og muntlig) 

 • Førerkort klasse B 

 • Erfaring fra elbillading eller batteriteknologi er en fordel


 • Send søknad til: helge.nes@elywhere.no

 • Har du spørsmål vedr. stillingen ring Hr Manager Helge Nes 91761016


 • Alle søknader behandles fortløpende. 

 

 

Do you want to contribute to a greener future? Through innovative technology and modern solutions, we solve one of the biggest obstacles for the growing EV market – rapid expansion of charging infrastructure. We offer battery solutions that relieve the power grid, while at the same time reducing both cost and development time by up to 50%.

At Elywhere, it is important that our colleagues are open, solution-oriented and innovative. We are a young company in a dynamic and rapidly growing market, so it is important to have colleagues who are positive, committed – simply put YES people!

The position

Are you an electrician with an interest in electric vehicle charging and battery technology? We are looking for a new colleague who will join our unique journey in one of the fastest growing markets in the world.

As an electrician, you will assist your colleagues in assembly, quality assurance and further development of our products. We are a young and rapidly growing company, and it is therefore very important that you are not only tidy and structured yourself, but also contribute to ensuring that work areas, logistics and procedures maintain good standards.

What we can offer

 • Competitive conditions
 • An exciting and unique journey
 • Work with innovative technology in a rapidly growing market
 • Solve real issues around fast charging and development
 • Opportunity for both personal and professional growth
 • Canteen arrangement
 • Good pension and health benefits

What we expect

 • You live in Vestfold, Telemark or Buskerud and the surrounding area
 • Solution-oriented and innovative employees
 • YES people
 • You are structured and orderly
 • You are a person who thrives on learning and development
 • You find joy and pride in your work
 • Neat and quality-focused
 • You are a good person and a nice colleague

Requirements

 • Low voltage electrician
 • Experience as an electrician
 • You speak fluent Norwegian (spoken and written), and master English (spoken and written)
 • Driving license class B
 • Experience from electric vehicle charging or battery technology is an advantage
 • We encourage candidates of all ages and backgrounds to appl

The position will be filled as soon as possible.

We are on a mission to break down barriers to deploying electric
charging infrastructure everywhere.

Products

Company

©2023 by Elywhere AS. All rights reserved

ELECTRICIAN

 • DD slash MM slash YYYY
 • Drop files here or
  Accepted file types: doc, pdf, Max. file size: 100 MB, Max. files: 4.