[hfe_template id='186']

Main office / Stokke

Er du vår nye EV Charging Site Manager?

Vil du bidra til en grønnere fremtid? Gjennom innovativ teknologi og moderne løsninger jobber vi for å løse et av de største hindrene for det voksende elbilmarkedet – rask utvidelse av ladeinfrastruktur. Vi tilbyr batteriløsninger som avlaster strømnettet, samtidig som vi reduserer både kostnad og utbyggingstid med opp til 90%. 

I Elywhere er det viktig at våre kollegaer er åpne, løsningsorienterte og innovative. Vi er et ungt selskap i et dynamisk og raskt voksende marked, så hos oss er det viktig å ha kollegaer som er positive, engasjerte – rett og slett JA-mennesker!

Stillingen

Brenner du for innovasjon og har erfaring fra EV-lading? Vi søker en ny kollega som vil bli med på vår unike reise i et av de raskest voksende markedene i verden.

Som EV Charging Site Manager vil ditt hovedfokus ligge på utvikling, produksjon og levering av vår teknologi. Det innebærer å bistå elektrikere i montering, videreutvikle og forbedre vårt produkt og sørge for produktene innfrir våre krav til kvalitet, leveringstid og ytelse. Du vil sørge for at produksjonen flyter som den skal og løser fortløpende problemer sammen med kollegaer.

Stillingen vil også innebære noe prosjektering, kunde/leverandørkontakt og planlegging. I forbindelse med installasjoner og befaringer må det påberegnes reisevirksomhet. Vi har internasjonale kunder og partnere, så en god kandidat må være komfortabel med engelsk som arbeidsspråk.

Hva vi kan tilby

 • Konkurransedyktige betingelser
 • En spennende og unik reise
 • Jobb med innovativ teknologi i et raskt voksende marked
 • Løs reelle problemstillinger rundt hurtiglading og utbygging
 • Mulighet for både personlig og profesjonell vekst
 • Kantineordning
 • God pensjonsordning

Hva vi forventer

 • Du bor i Vestfold, Telemark eller Buskerud og omegn
 • Løsningsorienterte og innovative ansate
 • JA-mennesker
 • Du er strukturert og ryddig
 • Resultater og rapportering ihht forventninger for stillingen
 • Du er en person som trives med læring og utvikling
 • Du finner glede og stolthet i arbeidet ditt
 • God økonomisk forståelse
 • Ryddig, kvalitetsfokusert og god på relasjoner
 • Du er et godt medmenneske og kollega

Krav

 • Elektriker Gr. L
 • Teknisk fagskole eller ingeniørhøyskole innen elektro
 • Erfaring som elektriker eller elektriker med prosjektledelse
 • Du snakker flytende norsk (muntlig og skriftlig), og behersker engelsk godt (skriftlig og muntlig)
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring med bygging av ladeanlegg for elbiler er svært ønskelig
 • Erfaring som leder av fagpersoner og teknisk personell er ønskelig

Are you our new EV Charging Site Manager?

Do you want to contribute to a more sustainable future? Through innovative technology and modern solutions, we solve one of the greatest obstacles on the road to sustainable transport – rapid expansion of super charging infrastructure. We provide innovative battery solutions to offload the electrical grid and reduce both cost and time by as much as 90% compared to regular chargers.

In Elywhere, we pride ourselves on being open-minded, solution oriented and innovative. We are a young company in a dynamic and growing market, so all our employees need to be positive and committed – overall YES-people!

The position

Are you passionate about innovation and have experience with EV charging? We are looking for a new colleague who wants to join our unique journey in one of the fastest growing markets in the world.

As EV Charging Site Manager, your main focus will be on the development, production and delivery of our charging technology. You will take part in assembly, further develop and improve our product and ensure that our products meet our requirements for quality, delivery time and performance. You will ensure that production is optimized and solve any challenges with help from your colleagues.

The position will also involve some planning, project management and customer/supplier contact. In connection with installs and inspections, some travel will be required. We have international clients and partners, so any candidate must be comfortable with written and spoken English.

What we can offer

 • Competitive terms
 • An exciting and unique journey
 • Work with innovative technologies in a rapidly expanding market
 • Solve real life problems related to electrical vehicle charging
 • Opportunities for both personal and professional growth within the company
 • Cafeteria
 • Pension and benefits

What we expect

 • You reside in the Vestfold, Telemark or Buskerud area of Norway
 • Open minded and innovative employees
 • “Yes”-mentality
 • Results and reports according to the positions goals and measurements
 • You are always learning and evolving
 • You take pleasure and pride in your work
 • Understanding of budgeting and economy
 • Organized, quality oriented and good with people

Requirements

 • Low voltage electrician with appropriate education
 • Experience as electrician or electrician with project management responsibilities
 • Norwegian (written and spoken) fluently, English (written and spoken) well
 • Driver’s license class B
 • Experience with building charging facilities is desired
 • Experience leading professionals and technical personnel is desired

Stillingstype Fulltid

Lønn Fast hver måned

Frist Søkere vurderes fortløpende

Lokasjon Borgeskogen 63, 3160 Stokke

We are Elywhere

We’re a mix of both seasoned and young, talented engineers, designers and software developers with a groundbreaking idea designed to contribute towards a better tomorrow. Together, we are on a mission to break down barriers to deploying electric charging infrastructure everywhere.

Starting with our ES300 product for commercial customers, we provide advanced and climate friendly, smart charging solutions for the rapidly growing EV markets world wide.

ELECTRICIAN

 • DD slash MM slash YYYY
 • Drop files here or
  Accepted file types: doc, pdf, Max. file size: 100 MB, Max. files: 4.